S politováním oznamujeme že Billiard Club Sogaard ukončil provoz!